Wednesday, January 5, 2011

Plugin VST Effect Guitar-TSE808-Free

Wtyczka Vst efekt gitara overdrive:TSE808, czyli wirtualna wersja słynnej kostki gitarowej Ibanez Tube Screamer.Wtyczka Vst efekt gitara overdrive:TSE808 charakteryzuje się funkcjami manipulatorów Drive, Volume.Więcej informacji....Plug Vst overdrive effect: TSE808, or a virtual version of the famous cube guitar Ibanez Tube Screamer.Plugin Vst effect guitar overdrive effect: TSE808 characterized functions manipulators Drive, Volume, more / download Tube Screamer TSE808 
TSE808 demo (0db.pl) by 0db.pl

Sunday, January 2, 2011

VST effects-Mutant Reverb Freeware

Vst effects Freeware-Mutant Reverb jest wtyczką vst efekt pogłosu.Mutant Reverb posiada przyjemnie brzmiące 8-grzebieni.Wiele mutacji i podstaw pogłosu jest jego zaletą....Freeware VST effects-Mutant Reverb is vst reverb plug. Mutant Reverb has a nice-sounding 8-combs. Many mutations and scratch the reverb is its advantage.Download: VST effects Mutant Reverb Freeware